Doornbikes støtter Tour de Force-initiativet! Det er et samarbejde mellem regeringer, markedsparter, civilsamfundsorganisationer, videninstitutioner og platforme, der er forpligtet til en stærkere cykelpolitik i Holland med målsætningen: 20 % flere cykelkilometer i 2027 sammenlignet med 2017.

Det overordnede mål med Tour de Force er at realisere mere opmærksomhed, prioritering og penge til cykelpolitik , fordi en stigning i cykelbrug har store fordele for vores samfund . Organisationerne sørger for, at denne viden bliver sat på den politiske dagsorden, og de forpligter sig til alle former for delprogrammer, der stimulerer cykelbrug. Koordineringen af ​​Tour de Force er i hænderne på Tour-ledelsen eller en række repræsentanter fra regeringen.

Tour de Force har følgende mål:

  1. Holland skal være et førende cykelland.
  2. Mere plads til cykler i byerne.
  3. Kvalitetsløft på travle og lovende regionale cykelruter.
  4. Optimering af overgangen mellem cykel-offentlig transport cykel og bil-cykel.
  5. Målrettet stimulering af cykling.
  6. Færre cyklister.
  7. Færre stjålne cykler.
  8. Styrke vidensinfrastruktur.
  9. På vej mod en stærk position for cyklen i vitale byers miljøvision.

Mere info:


www.tourdeforce.nl

Landsstyrets cykelpolitik