Privacy Voorwaarden

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kendor Products BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
– onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
– onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Kendor Products BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel Doornbikes.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Kendor Products BV.


Afhandelen bestelling


Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, kunt u dat op twee manieren doen. U kunt als gast bestellen of u kunt bij ons bestellen nadat u een account heeft aangemaakt.

Wanneer u als gast een bestelling heeft geplaatst dan bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar. Dit doen wij omdat u mogelijk nog aanspraak kan maken op de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Hierna worden ze verwijderd.
Als u bij ons een account heeft aangemaakt dan gaan wij er van uit dat u aan onze webshop verbonden wil blijven en zullen wij uw persoonsgegevens zolang bewaren totdat u zelf uw account wilt verwijderen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestelling netjes af te kunnen handelen. Uw persoonsgegevens gebruiken wij om deze onze bezorgdienst geven zodat uw bestelling bij u kan worden bezorgd. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, ip-adres, factuuradres en naw-gegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.


Verstrekken aan derden

Wij werken samen met Sendcloud voor het bezorgen van de pakketten. Zij ontvangen van ons uw adresgegevens en eventuele andere gegevens voor het optimaal kunnen bezorgen van uw pakket.


Uw account


U heeft bij ons de keuze om als gast door te gaan met bestellen of een account aan te maken.

Als u als gast de bestelling plaatst blijven uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaard omdat uit hoofde van het contract wij ten allen tijde eventuele aanspraak op garantie binnen 2 jaar op een voortvarende wijze willen kunnen afwikkelen.

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u eerst een account aanmaken. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, naw-gegevens, factuuradres en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u zelf het account opheft. Onderdeel van het contract is bijvoorbeeld ook de afwikkeling van garantievragen. Dan is het handig dat wij ten allen tijde kunnen beschikken over uw gegevens. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt uw account informatie altijd aanpassen wanneer u dat wilt.


Verstrekken aan derden

Wij werken alleen samen met Thuiswinkel.org en Sendcloud, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.


Contactformulier
 en Nieuwsbrief


Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. 
Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Wij bieden een nieuwsbrief-mogelijkheid aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: per e-mail en via social media. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeld-link. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
– De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Henk van Doorn en is bereikbaar per e-mail op info@doornbikes.nl en per telefoon op +31(0)313 633 110 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Kendor Products BV
Uitmaat 25
6987ER GIESBEEK
E. info@doornbikes.nl
T. +31(0)313 633 110