Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Hierna heeft u nog eens 14 dagen de tijd om uw product terug te sturen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Ook voor de door ons aangeboden diensten geldt het herroepingsrecht. In het geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. U bent alleen gehouden de eventuele kosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding. Voor terugbetaling geldt hetzelfde als aangegeven voor het herroepingsrecht bij producten.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u het aankoopbedrag van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van Kendor Products BV.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourafhandeling:

Om uw goederen aan ons te retourneren kunt u gebruik maken van het retourformulier en het bijgevoegde antwoordnummer. dient er voor te zorgen dat het product compleet en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking deugdelijk wordt verpakt. Vervolgens kunt u het product op het dichtstbijzijnde POSTNL inleverpunt afgeven. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling.

Retouradres:

Doornbikes.nl
Uitmaat 25
6987 ER  GIESBEEK
Nederland