Doornbikes draagt het initiatief Tour de Force een warm hart toe! Het is een samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland met als doelstelling: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017.

Het algemene doel van Tour de Force is meer aandacht, prioriteit en geld voor fietsbeleid realiseren, omdat een toename van het fietsgebruik grote voordelen heeft voor onze maatschappij. De organisaties zorgen ervoor dat deze kennis op de politieke agenda komt te staan en ze verbinden zich aan allerlei deelprogramma's die het fietsgebruik stimuleren. De coordinatie van de Tour de Force is in handen van de Tourleiding, oftewel een aantal vertegenwoordigers vanuit de overheid.

Tour de Force heeft de volgende deeldoelen:

  1. Nederland moet een toonaangevend fietsland zijn.
  2. Meer ruimte voor de fiets in steden. 
  3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes. 
  4. Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets.
  5. Gerichte stimulering van fietsen.  
  6. Minder fietsslachtoffers. 
  7. Minder gestolen fietsen. 
  8. Versterken kennisinfrastructuur.
  9. Naar een sterke positie van de fiets in de omgevingsvisie van vitale steden. 

Meer info:


www.tourdeforce.nl

Fietsbeleid Rijksoverheid